Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady SR Častá - Papiernička